Kurz Božího Slova

Kurz Božího Slova

Boží Slovo
logo-hlubinna-terapie

NOVÝ kurz duchovního léčení a oznámení o zrušení kurzů SRT

Vzhledem k tomu, že od roku 2000, kdy jsem se od Roberta Detzlera začal učit metodu SRT a poté se stal i jejím prvním učitelem v ČR a v SR, se má duchovní práce výrazně změnila, rozhodl jsem se kurzy SRT zrušit. Metodou SRT již nepracuji a zájemcům o kurzy nabízím zcela jiný způsob spojení s duchovním vedením a naprosto jiné duchovní léčení.


Kurz Božího Slova – individuální uvedení do duchovního léčení s Vysokými Duchovními Bytostmi

Po 21 letech práce s Vysokým Já jsem byl uveden těmito svými duchovními učiteli do zcela jiného způsobu duchovního léčení a otevřel se mi zcela nový způsob duchovního života.

Nepracuji s tabulkami a jinými materiály pro metodu SRT, tedy nic z toho, co vytvořil Robert Detzler. Používám pouze kyvadlo a jedinou jednoduchou tabulku. Tyto dvě pomůcky jsou mi pouze „berličkou“, protože vnímání duchovního vedení je velmi jemná záležitost. Vyžaduje dokonalé napojení a úplně bez pomůcek ho zatím používám jen výjimečně. Jsem stále na cestě učení a prohlubování svého duchovního napojení.

Práce s mými duchovními učiteli, tedy s bytostmi, které se mi hlásí a odpovídají na mé otázky a také mě vedou při terapiích, se stala mým životem. Už nerozlišuji „práci“ a „to ostatní“, žiji v trvalém spojení a mohu konzultovat veškerá svá životní rozhodnutí. Nakonec to, že vznikl kurz Božího Slova, je toho také výsledkem.

 

Co je tedy kurz Božího Slova?

Je to individuální kurz pro toho, kdo bude mými učiteli potvrzen jako vhodný adept. Cílem kurzu je zcela individuálně podle stavu duchovního vývoje a potřeb zájemce provést uvedení a spojení s jeho osobním duchovním vedením.

Výsledkem má být schopnost adepta samostatně komunikovat s vysokými duchovními bytostmi, využívat jejich vedení v denním životě a také v duchovním léčení.

 

Jak se liší práce s Božím Slovem od systému SRT?

Když jsem učil systém SRT, měli mí žáci k dispozici napojení na své Vysoké Já, sadu několika desítek tabulek a kyvadlo. Cílem žáka – terapeuta vždy bylo kladením otázek, na které dostával odpovědi Ano – Ne nebo míru něčeho, určenou číslem nebo procentem, dojít k odhalení duchovní příčiny problému a její následné odstranění.

Kladení otázek, které vedly k cíli terapie, bylo vždy pro mé žáky největší překážkou v práci a často v tom skutečně tápali. Pro mě jako učitele to bylo zdrojem frustrace, protože jsem viděl, že věci, které jsem se učil spousty let, opravdu nejde snadno předat. V tomto jsem (kromě obtíží při spolehlivém napojení na Vysoké Já) viděl největší slabinu této „metody“ nebo „systému.“

Při práci s Božím Slovem je to naprosto jinak.

Naprosto zásadní je zde dokonalé spojení s duchovním vedením či, jak já říkám, se svými duchovními učiteli. Zde musí mít člověk opravdu jistotu a musí si stále kontrolovat svou čistotu. I tady je vážné nebezpečí chybného napojení a následně práce se zavádějícími nebo přímo chybnými informacemi.

Pokud je člověk čistě napojen, může klást svému duchovnímu vedení jakékoliv otázky, na které obdrží přesné odpovědi. To ovšem neznamená, že se může ptát naprosto na cokoliv. Zde musí mít stále na paměti duchovní principy a musí se chovat naprosto eticky – nelze se ptát na věci, které člověku nepřísluší vědět!

Dotazování také nelze zneužít ke zjišťování informací o druhých. To by byl pokus o naprosté zneužití, duchovní učitelé by ovšem neodpověděli. Duchovní čistota je zde naprosto nezbytná a jakékoliv zneužívání je znemožněno. Pokusy o ně by mohly vést ke ztrátě daru spojení a následoval by duchovní trest – korekce chybného chování.

Průběh léčení Božím Slovem

Průběh duchovního léčení je vždy naprosto individuální a pro mě je pokaždé zdrojem poučení a poznání. Naučil jsem se už i ze slov, která klientovi přicházejí, vycítit, jak je klient na léčení připraven a kam ho slova povedou. Je to neopakovatelný zážitek a nikdy nevím, jak bude setkání s klientem probíhat.

Klient si stanoví, jaké téma potřebuje vyléčit.

Rozhovorem zjistím vše potřebné k tomu, abych porozuměl klientově situaci.

Vyzvu klienta, aby si sám určil, co je jeho vytouženým přáním, tedy cílem terapie.

Ověřím si pečlivě, že jsem čistě napojen a komunikuji s čistým zdrojem informací.

Komunikací s tím, kdo se mi pro klienta ohlásí, získám a předám klientovi vše, co potřebuje o svém problému vědět a pochopit. Toto je zásadní část léčení, protože klient jako vědomá bytost musí vědět, co ho k problému dovedlo. Zde se podle potřeby může klient dozvědět i o příčinách z minulých vtělení.

Všechno, co se klient dozvídá, probíráme, hledáme souvislosti a když je to třeba, vysvětlím klientovi, jak sděleným informacím rozumím já, protože v nich často vidím jiné důležité souvislosti. To je dáno tím, že jsem na komunikaci zvyklý a tuším v ní i to, co klient neslyší.

Poté, co klient dostane všechny potřebné informace, komunikace skončí. Výjimečně je třeba provést krátké čištění, které provedou bytosti, se kterými jsem komunikoval. Děje se to ale málokdy, protože obvykle stačí léčivý účinek slov, která jsem pro klienta dostal.

Pro koho je léčení Božím Slovem vhodné

Teoreticky bych řekl, že pro každého, ale přeci jen si toto léčení žádá několik základních podmínek na straně klienta. V první řadě musí být otevřený duchovnímu léčení a být připraven na to, že dostane informace z vysokých duchovních úrovní. Je určitě vítáno, když je člověk již obeznámen se základními duchovními principy a tuší, že i on je duchovní bytostí s mnoha minulými vtěleními a s nějakým duchovním úkolem, se kterými se inkarnoval.

Klient musí být otevřen tomu, že během léčení za něj nikdo nic neudělá. Dostane naprosto přesné informace, přizpůsobené jeho aktuální duchovní úrovni a otevřenosti. Poté má ovšem NAPROSTO SVOBODNOU VŮLI, jak se svým životem naloží.

Vysoké duchovní bytosti tuto svobodnou vůli dokonale respektují a nesdělí NIC, co by s touto svobodou člověka kolidovalo.

Viděl jsem u lidí při této práci opravdu hluboké životní změny, někdy téměř okamžité. Viděl jsem smích i slzy štěstí. A setkal jsem se také s několika málo lidmi, kteří se rozhodli svobodně vše, co jim bylo sděleno, ignorovat.

Ve velmi výjimečných případech se mi také stalo, že lidé, kteří všechna sdělení ignorovali, při dalším dotazování dostali informaci, že jim již další komunikace nebude dopřána, protože dosavadní rady nerealizovali. V takovém případě naše práce ihned končí a já nemám žádnou cestu (a určitě ani chuť) jak se domáhat dalších sdělení, rad a doporučení. Zažil jsem to pouze párkrát a vždy to ve mně posílilo úctu ke všemu, co mi mé duchovní vedení sděluje.

 

Pro koho je vhodný kurz Božího Slova

Jsem si naprosto jistý tím, že vše, čeho se mi dostalo, je skutečný dar. Není to „metoda“, není to „systém“, není to nic, co by se dalo vyčíst z knih nebo se to naučit. Je to dar, který je připraven pro toho, kdo se k němu nějak doklopýtal a prokázal, že přes různé útrapy a nástrahy své duchovní úsilí nevzdá.

DAR nelze jen tak předat a naučit. Lze ho jen zpřístupnit nebo ho člověku ukázat, ani na to nemám vhodnější slova.

Proto můj kurz bude dostupný pouze tomu, u koho dostanu od svých učitelů svolení. Vím totiž, že jinak bych neměl šanci člověka do práce s Božím Slovem uvést a byla by to jen oboustranná marná práce a zklamání. Ale to by ve skutečnosti ani nešlo, protože bych nedostal potřebné vedení.

Kurz Božího Slova tedy bude dostupný zájemcům pouze tehdy, když k tomu dostanu svolení. Nebude tedy možné se na kurz „přihlásit,“ ale bude možné vyjádřit zájem a vyčkat na souhlas nebo nesouhlas. Rozhodnutí o tom, pro koho kurz bude dostupný, nijak nezávisí na mně samotném.

Každý zájemce si musí být vědom, že s uvedením do takovéto duchovní práce silně vzroste jeho zodpovědnost – za to, jak s tímto darem naloží, jak ho bude využívat pro své klienty atd.!

 

Jak dlouho kurz Božího Slova trvá

Uvedení do všeho, co jsem zde popsal, trvá tři dny po cca 7 hodinách práce. Během kurzu budeme spojeni přes skype, Viber nebo messenger – je nutné použít kameru. Termín kurzu si domluvíme dle možností.

 

Cena kurzu Božího Slova

 PopisCena
Kurz Božího Slova - individuální kurz v délce tří dnůKurz Božího Slova je uvedením do přímé komunikace a duchovního léčení s pomocí Vysokých Duchovních Bytostí. Probíhá obvykle přes skype, Viber nebo messenger.14.000.- Kč
Mentoring pro absolventy kurzů Božího Slova i kurzů SRTIndividuální práce pro toho, kdo si po kurzu přeje dále prohloubit své dovednosti - probíhá obvykle přes skype, Viber nebo messenger.800.- Kč/hod

 

Formulář pro zájemce o kurz Božího Slova

Jak již bylo uvedeno, můžete vyjádřit svůj zájem o tento kurz, rozhodnutí o účasti ale nebude záležet na mně.

Po 21 letech jsem ukončil práci s metodou SRT a nyní léčím Božím Slovem. Zájemcům nabízím individuální kurz tohoto nového duchovního léčení.